Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
10/02/2016 - 16:05 Розвиток теорії швидко-повільних динамічних систем із застосуванням в задачах стійкості, керування та стабілізації неточних «малоприводних» механічних систем
10/02/2016 - 15:03 Розробка феромагнітних плівок та створення на їх основі магнітокерованих композиційних НВЧ структур
10/02/2016 - 14:48 Нові функціональні матеріали у тернарних системах Tl–Pb–Se(Te)
10/02/2016 - 13:18 Молекулярні механізми трансгенераційного перепрограмування метаболізму
09/02/2016 - 22:20 Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків
09/02/2016 - 19:02 Дослідження особливостей формування метагеному та структури прокаріотного комплексу чорнозему типового за різних систем землеробства
09/02/2016 - 15:56 Оцінка запасів, балансу та динаміки вуглецю у чорноземах України в контексті їхньої еволюції, продовольчої безпеки та змін клімату
09/02/2016 - 13:55 СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МЕДЕЛЮВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ
09/02/2016 - 12:48 КРИТИЧНІ АЕРОТЕХНОЛОГІЇ І ПОХИБКИ АВТОНОМНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ
09/02/2016 - 12:44 Розроблення полімерних нанокомпозитних покриттів для корозійного захисту обладнання і техніки військового призначення
08/02/2016 - 21:13 Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах
08/02/2016 - 18:25 Створення маловідходної технології демінералізації природних та стічних вод
08/02/2016 - 18:18 Розроблення епоксикомпозитних матеріалів для підвищення зносостійкості деталей та вузлів тертя військової техніки і суднобудування
08/02/2016 - 17:44 Підвищення ефективності розробки систем автоматичного керування запуском газотурбінних двигунів авіаційного та наземного призначення.
08/02/2016 - 16:46 Розробка методів граничних інтегральних рівнянь для двовимірного та тривимірного аналізу структурно неоднорідних анізотропних термомагнітоелектропружних тіл
08/02/2016 - 15:45 Кластеризація науково - технологічної сфери України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності: NBIC-вимір
08/02/2016 - 15:22 Багаторівневе моделювання самоорганізації точкових дефектів в конструкційних матеріалах при сталій дії опромінення
08/02/2016 - 13:17 Фото- та термокерований синтез металічних та гібридних (метал-напівпровідник) анізотропних наночастинок
08/02/2016 - 12:58 Методологія забезпечення показників якості обслуговування телекомунікаційних сервісів з використанням гетерогенного хмарного середовища
07/02/2016 - 17:03 Формування механізму обґрунтування інноваційних рішень у контексті переходу України до інформаційного суспільства