Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
22/06/2016 - 14:03 Застосування концепції та методології біоіндикації для оцінки впливу АЕС і ТЕС на водні екосистеми.
22/06/2016 - 12:14 Розробка нових лікарських засобів з гіпоглікемічною та антиоксидантною дією на основі біологічно активних рослинних сполук.
22/06/2016 - 11:08 Розробка фізико-хімічних основ формування композиційних високофункціональних покриттів на титанових сплавах
21/06/2016 - 18:13 Розвиток теорії річкового континууму та динаміки плям як єдиної парадигми функціонування річкових екосистем при визначенні екологічних ризиків і екологічного статусу на прикладі басейну великої річки
21/06/2016 - 14:08 Розробка моделей, методів та інструментальних засобів моделювання та оптимізації комп'ютерних мереж нового покоління і складних технічних систем різної природи в умовах дестабілізуючих факторів ризику.
21/06/2016 - 13:29 Розробка методологічних основ кріоконсервування суспензій бактеріофагів та індикаторних культур бактерій
21/06/2016 - 11:49 Розробка рекомендацій щодо модифікації українського Національного стандарту цифрового підпису ДСТУ 4145-2002
20/06/2016 - 19:42 Фінансові механізми активізації інвестиційних процесів у Республіці Білорусь та Україні з урахуванням взаємного руху капіталів
20/06/2016 - 16:33 Створення композитів з регульованою гідрофобно-гідрофільною поверхнею на основі оксидної матриці
20/06/2016 - 02:27 Формування інституційної інфраструктури розвитку людського капіталу в Республіках Білорусь та Україна в умовах інтенсифікації глобальних процесів
19/06/2016 - 17:06 Вивчення термобаричної і концентраційної стабільності фаз типу перовскиту в потрійних системах La2O3-Lu2O3(Y2O3)-Ln2O3 (де Ln = Er2O3, Yb2O3) для створення анізотропних текстурованих лазерних матриць
18/06/2016 - 15:36 Термомеханічне проектування енергоефективних елементів енергетичного обладнання з тепло- гідро- та корозійно-ізолюючими шарами за умов реального термосилового навантаження
18/06/2016 - 11:54 Нові сонячні комірки на основі контакту напівпровідник/електроліт з наноструктурованими метал-халькогенідними напівпровідниковими фотоанодами
17/06/2016 - 15:23 Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять
16/06/2016 - 14:09 Фотосенсибілізація наноструктурованих біоактивних молекулярних систем*
16/06/2016 - 13:13 Плазмонні ефекти в колоідних наноструктурах різної топології: квантові точки, наностержні і нанопластини
15/06/2016 - 15:58 Нові наноструктуровані полімерні середовища лазерів на барвниках з керованим спектром
15/06/2016 - 12:46 Фотопружні і акустооптичні характеристики кристалів з періодичною зміною показника заломлення
15/06/2016 - 02:30 Дослідження впливу структурного стану модифікованих порошків на основі системи Fe-Al на структуру та властивості детонаційних покриттів.
14/06/2016 - 21:08 Модификація спектрально-люмінесцентних властивостей оксидних скло-композиційних матеріалів шляхом формування складних оптичних центрів