Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
12/09/2016 - 11:59 Світовий досвід управління банківськими ризиками в ординарних та кризових умовах
12/09/2016 - 11:35 Світовий досвід управління банківськими ризиками в ординарних та кризових умовах
12/09/2016 - 10:36 Дослідження несучої здатності, міцності та деформативності ефективної сталефіброзалізобетонної прогонової будови залізничного мосту
12/09/2016 - 03:49 Дослідження системної ендокринної активності цинку та чинників її оптимізації на моделях холоднокровних тварин
11/09/2016 - 21:47 РЕКОГНОСТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІН В УМОВАХ КРИЗИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОСТУ ПІДПРИЄМСТВ МЕДІЙНОЇ ГАЛУЗІ
11/09/2016 - 19:26 Розробка геоінформаційної системи моніторингу інфраструктури міста з використанням елементів телемедицини в аспекті покращення демографічної ситуації в Україні
11/09/2016 - 11:11 Розроблення методики виготовлення проектів організації території (проектів землеустрою) за басейново-ландшафтним принципом для забезпечення збалансованого ресурсокористування, збереження навколишнього середовища та сталого розвитку територій
10/09/2016 - 21:30 Розробка методів контролю мікробіологічних ризиків в харчових продуктах на основі молекулярного аналізу та комп’ютерного прогнозу
10/09/2016 - 18:14 Формування механізмів управління розвитком ринку енерго- та ресурсозбереження у транзитивній економіці
09/09/2016 - 15:38 Створення бібліотеки коефіцієнтів спектральної яскравості (КСЯ) сільськогосподарських рослин за допомогою дистанційно пілотованого літального апарату (ДПЛА)
09/09/2016 - 15:12 Електрохімічне осадження наноструктурованих поліфункціональних покриттів із систем на основі нового типу іонних рідин – низькотемпературних евтектичних розчинників
09/09/2016 - 10:50 Аналіз і моделювання показників діяльності суб’єктів господарювання України з метою забезпечення прозорості подання фінансової інформації
08/09/2016 - 20:42 Розробка енергозберігаючих процесів виготовлення заготовок крупнокаліберних стволів підвищеної якості
08/09/2016 - 13:01 Проблеми стійкості та граничні задачі для динамічних розширень нелінійних керованих систем з повільними та швидкоосцилюючими змінними
08/09/2016 - 10:30 Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України
07/09/2016 - 18:15 Вдосконалення апаратурно-методичного комплексу багатозондового електричного каротажу для геофізичного дослідження свердловин на нафту та газ
07/09/2016 - 17:44 Принципи формування структури та фізичних властивостей поверхні вольфрамових дзеркал при рекристалізації
07/09/2016 - 16:52 Інформаційна інфраструктура особистих фінансів як основа сталого розвитку економіки України
07/09/2016 - 09:51 Дослідження природи аномалій на фінансовому ринку України: від загальної теорії до дієвої економічної політики
06/09/2016 - 14:22 Біологічно активні азоли та аналітичні субстанції на основі реагентів, одержаних з використанням діазонієвих солей