Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф73
Дата публікації Назва запиту
19/06/2016 - 17:06 Вивчення термобаричної і концентраційної стабільності фаз типу перовскиту в потрійних системах La2O3-Lu2O3(Y2O3)-Ln2O3 (де Ln = Er2O3, Yb2O3) для створення анізотропних текстурованих лазерних матриць
18/06/2016 - 15:36 Термомеханічне проектування енергоефективних елементів енергетичного обладнання з тепло- гідро- та корозійно-ізолюючими шарами за умов реального термосилового навантаження
18/06/2016 - 11:54 Нові сонячні комірки на основі контакту напівпровідник/електроліт з наноструктурованими метал-халькогенідними напівпровідниковими фотоанодами
17/06/2016 - 15:23 Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять
16/06/2016 - 14:09 Фотосенсибілізація наноструктурованих біоактивних молекулярних систем*
16/06/2016 - 13:13 Плазмонні ефекти в колоідних наноструктурах різної топології: квантові точки, наностержні і нанопластини
15/06/2016 - 15:58 Нові наноструктуровані полімерні середовища лазерів на барвниках з керованим спектром
15/06/2016 - 12:46 Фотопружні і акустооптичні характеристики кристалів з періодичною зміною показника заломлення
15/06/2016 - 02:30 Дослідження впливу структурного стану модифікованих порошків на основі системи Fe-Al на структуру та властивості детонаційних покриттів.
14/06/2016 - 21:08 Модификація спектрально-люмінесцентних властивостей оксидних скло-композиційних матеріалів шляхом формування складних оптичних центрів
14/06/2016 - 15:32 Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся в умовах зміни клімату
14/06/2016 - 11:37 Формування зносостійких структур поверхневого шару різальних пластин з полікристалічних надтвердих матеріалів магнітно та вібро-абразивним впливом
07/06/2016 - 00:39 11
03/06/2016 - 13:47 Керування відривом потоку з метою зниження опору великовантажних автомобілів і високошвидкісних потягів
02/06/2016 - 18:03 Створення нових макроциклічних комплексів з позаплощинними хромофорами для застосування в електроніці та медицині
01/06/2016 - 11:19 Ефект стрептокінази на неензиматичну активацію протромбіну людини in vitro та за умов тромболізису
31/05/2016 - 17:02 Термохімічний синтез нових нанокристалічних люмінофорів на основі оксиду церію, що збуджуються довгохвильовим випромінювання
31/05/2016 - 14:05 Малоінвазивні методики хірургічного лікування гострого деструктивного панкреатиту
26/05/2016 - 13:29 Спін-залежний транспорт і динаміка перемагничивания плівок складних металооксидних сполук Sr2-хBaxFeMoO6- з діелектричними і металевими немагнітними прошарками
Назва конкурсу: Запит Ф72
Дата публікації Назва запиту
15/04/2016 - 23:49 Історія України (турецькою мовою)