Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф70
Дата публікації Назва запиту
07/02/2016 - 12:23 Дослідження нелінійних крайових задач та конструктивні методи наближеного їх інтегрування
06/02/2016 - 20:20 Інноваційні рішення раціональної ресурсозберігаючої технології підготовки підземних вод для потреб агропромислового комплексу України
05/02/2016 - 13:04 Молекулярно-генетична ідентифікація молочнокислої мікрофлори національних молочних продуктів і біотехнологія створення бактеріальних препаратів
04/02/2016 - 17:35 Формування механізму управління споживчим капіталом промислових підприємств в контексті переходу України до інформаційного суспільства
04/02/2016 - 02:20 Геологічна палеоокеанографія та літогенез нафтогазоперспективних відкладів еоценового віку Чорноморського сегменту океану Тетіс
03/02/2016 - 21:38 Інтелектуальна інформаційна технологія аналізу та синтезу системи керування енергозбереженням та рівнем обслуговування в інформаційно-телекомунікаційному середовищі
03/02/2016 - 17:29 Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізничних напрямках з паралельними ходами
03/02/2016 - 17:20 Розроблення альтернативних сонячних елементів на основі органо/неорганічних напівпровідникових фоточутливих структур
03/02/2016 - 13:22 Контроль суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах на основі цифрової обробки амплітудно-часових параметрів імпульсних сигналів
02/02/2016 - 22:32 Халькогенідні склуваті середовища для сучасних біомедичних сенсорів
02/02/2016 - 20:11 Нові біосумісні наноматеріали на основі похідних амінокислот для адсорбції білків та росту клітин
01/02/2016 - 23:21 Розробити наукові основи комплексного оцінювання екосистемних послуг лісів за даними наземних вимірювань та дистанційного зондування Землі
01/02/2016 - 15:13 Діаграма стану системи Al2O3–TiO2–Y2O3, як наукова основа створення високотемпературних конструкційних матеріалів.
31/01/2016 - 19:20 Удосконалення складників технологічного середовища, дослідження їх взаємодії у триботехнічній системі контактних способів друку
31/01/2016 - 11:44 Аналіз та запобігання нестiйкостi потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування
29/01/2016 - 21:13 Організаційно-економічні засади екологічного менеджменту та аудиту як мотиваційного інструменту сталого розвитку корпоративного сектору економіки
29/01/2016 - 14:51 УТИЛІЗАЦІЯ ФОСФОГІПСОВИХ ВІДХОДІВ У СИСТЕМІ БІОЛОГІЧНОГО ГАЗООЧИЩЕННЯ
28/01/2016 - 14:01 Механізми перенесення енергії та вібронні ефекти в мультишарових органічних світлодіодах
28/01/2016 - 10:59 Дослідження участі важких металів у прогресуванні раку молочної залози
27/01/2016 - 15:51 Історико-краєзнавчі особливості медичного обслуговування міського та сільського населення Слобідської України др. пол. XVII – поч. ХХ ст. з урахуванням рівня його медичної обізнаності