Подані запити

Назва конкурсу: Запит Ф74
Дата публікації Назва запиту
06/09/2016 - 14:21 Значення оксиду азоту в регуляції Са2+-транспортувальних систем і поляризації мітохондрій гладенького м’язу.
06/09/2016 - 14:14 Дослідження спектроскопічних проявів трансформацій кластерної структури рідин з міжмолекулярним водневим зв’язком
05/09/2016 - 17:02 Аналіз фізіологічних та транскрипційних змін у популяціях дикого (Hordeum spontaneum K.) та морського ячменю (Hordeum marinum H.), індукованих сольовим стресом та посухою
03/09/2016 - 14:57 Застосування теорії мішаних об'ємів до дослідження стійкості динамічних систем з множинами траєкторій
03/09/2016 - 12:29 Розроблення методології енергоефективного буріння надглибоких нафтових і газових свердловин
02/09/2016 - 19:17 Методологічні засади формування механізму радикальних трансформацій суб’єктів господарювання, який спрямований на зростання їх економічного потенціалу
02/09/2016 - 14:01 Підвищення енергоефективності верстатів та процесів високошвидкісної механічної обробки
02/09/2016 - 12:38 Еволюційна модель розвитку системи суспільної моралі
28/08/2016 - 19:19 Кооперативні практики як ресурс інтеграції перехідного суспільства
28/08/2016 - 11:26 Дискретні та неперервні еволюційні структури
26/08/2016 - 19:39 Теоретичне та експериментальне дослідження електродинамічних властивостей структур, які включають фотонні кристали, шаруваті надпровідники, графени, ферити і антиферомагнетики
25/08/2016 - 14:50 Фізичні основи та методи забезпечення мастильної здатності нафтових олив з рідкокристалічними присадками
22/08/2016 - 09:32 Онтологічний підхід до побудови системи підтримки прийняття рішень у військовій сфері
19/08/2016 - 15:06 Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: моделі атмосферного перенесення
17/08/2016 - 17:56 Кібернетичний протез опорно-рухового апарата людини
17/08/2016 - 09:53 Моделі синтезу інформаційно-керуючих систем залізничного транспорту на основі ефективного розподілу ресурсів інтелектуальних діагностичних систем
16/08/2016 - 18:33 Розробка модулів для поглинання та трансформації сонячної енергії на основі стільникових пластиків
14/08/2016 - 21:09 Розробка та дослідження ефективних методів для варіаційних нерівностей та задач оптимального керування
29/07/2016 - 15:59 Розвиток національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом
18/07/2016 - 22:59 Розробка енергоефективної системи генерації електричної енергії – «Енергогенеруюча сходинка»