Фотохімічні редокс-процеси в системах на основі оксиду графену та продуктів його відновлення