доктор економічних наук; 08.05.02 Підприємництво, менеджмент та маркетинг