“Локальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури”