Якість життя населення регіонів України: динаміка та особливості зрушень