“Синтез і властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-трет-бутилфенольним фрагментом”