Національний університет біоресурсів і природокористування України

Повна назва (укр): 
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Коротка назва (укр): 
НУБіП України
Повна назва (англ): 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Коротка назва (англ): 
NULES Ukraine
Геодані: 
Юридична адреса: 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони,15
Поштова адреса: 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15
Регіон (обл.): 
Код організації (ЗКПО): 
00 493 706
WWW сторінка: 
https://nubip.edu.ua
Керівник організації-виконавця, який затверджує звіт (якщо головна організація): 
Ніколаєнко Станіслав Миколайович