ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУДЕН В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФАРВАТЕРУ