01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла

Освіта: 
Рік закінчення: 
2011
Назва закладу та спеціалізація (факультет): 
ТНТУ ім. І. Пулюя