Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Повна назва (укр): 
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Коротка назва (укр): 
ТНТУ
Повна назва (англ): 
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University
Коротка назва (англ): 
TNTU
Геодані: 
Юридична адреса: 
м. Тернопіль, вул. Руська 56
Поштова адреса: 
м. Тернопіль, вул. Руська 56
Регіон (обл.): 
Код організації (ЗКПО): 
00003556
WWW сторінка: 
http://tntu.edu.ua
Керівник організації-виконавця, який затверджує звіт (якщо головна організація): 
Ясній П.В.