Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків

Повна назва (укр): 
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків
Коротка назва (укр): 
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАНУ
Повна назва (англ): 
B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine
Коротка назва (англ): 
ILTPE NASU
Геодані: 
Юридична адреса: 
Проспект Науки, 47, Харків, 61103, Україна,
Регіон (обл.): 
Код організації (ЗКПО): 
03534601
WWW сторінка: 
http://www.ilt.kharkov.ua/
Керівник організації-виконавця, який затверджує звіт (якщо головна організація): 
Гнатченко Сергій Леонідович