ФОТОГЕНЕРАЦІЯ І РЕКОМБІНАЦІЯ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Si1-xGex/Si ТА InxGa1-xAs/GaAs