цивільне право і цивільний процес, міжнародне приватне право

Освіта: 
Рік закінчення: 
2016
Назва закладу та спеціалізація (факультет): 
НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України