Просторова структура Шестовицького археологічного комплексу в ур. Коровель в кінці ІХ - на початку ХІ ст.