Економіка та управління національним господарством

Рік закінчення: 
2015
Назва закладу та спеціалізація (факультет): 
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", економічний факультет