Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України

Повна назва (укр): 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України
Коротка назва (укр): 
ІГМР
Повна назва (англ): 
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the National Academy of sciences of Ukraine
Коротка назва (англ): 
IGMR
Геодані: 
Юридична адреса: 
пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ - 142, Україна, 03142. Тел. (38044) 501-1520, факс (38044) 501-1520 e-mail: office.igmr@gmail.com
Регіон (обл.): 
Код організації (ЗКПО): 
00 000 000
WWW сторінка: 
https://igmof.org.ua
Керівник організації-виконавця, який затверджує звіт (якщо головна організація): 
академік НАНУ Пономаренко О.М.