Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України

Повна назва (укр): 
Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України
Коротка назва (укр): 
ІМБіГ НАН України
Повна назва (англ): 
Institute of molecular biology and genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Коротка назва (англ): 
IMBiG NAS of Ukraine
Геодані: 
Юридична адреса: 
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03143
Поштова адреса: 
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03143
Регіон (обл.): 
Код організації (ЗКПО): 
05 417 101
WWW сторінка: 
http://www.imbg.org.ua/uk/
Керівник організації-виконавця, який затверджує звіт (якщо головна організація): 
академік НАН України, доктор біологічних наук, професор ГАННА ВАЛЕНТИНІВНА ЄЛЬСЬКА