Наявні організації

Унікальний номер Заголовок
44684 Разработка нового транспортного средства с пневмоприводом работающий на сжатом воздухе, которое экологически и пожаробезопасное.
19755 Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
38229 Національний університет біоресурсів і природокористування України
46219 Lviv Polytechnic National University
43178 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу
21656 Інститут відновлюваної енергетики
59045 Інститут кібернетики ім. академіка В.М. Глушкова НАН України
30047 Інститут прикладної фізики НАН України
24241 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ НАНУ)
3893 ІТТФ НАН України
56574 Державна дослідна станція птахівництва
60626 Державний університет інфраструктури та технологій
32250 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
45877 КПІ ім. І. Сікорського
62074 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
16078 Львівський національний університет імені Івана Франка
33061 Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини"
3957 Національний аерокосмічний університет ім. М.Е.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
10365 Національний медичний університет імені Олександра Богомольця
14467 Національний університет
14490 Національний університет
14540 Національний університет
46329 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
34192 Порпорп лорплррдлоиржл
38614 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
40868 Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
43547 Університет митної справи та фінансів
41226 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків
27577 "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
18950 "Ніжинський агротехнічний інститут"
43508 "Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі Інституту Геологічних Наук Національної Академії Наук України"
35960 *
125 -
31485 -
38454 -
38455 -
4549 .
16505 .
44897 0
11599 000