Наявні організації

Унікальний номер Заголовок
16613 Херсонська державна морська академія
13117 Херсонський державний університет
13119 Херсонський державний університет
13121 Херсонський державний університет
13380 Херсонський державний університет
13433 Херсонський державний університет
13469 Херсонський державний університет
12961 Херсонський державний університет
13033 Херсонський державний університет
13037 Херсонський державний університет
13053 Херсонський державний університет
39992 Херсонський національний технічний університет
25198 Херсонський національний технічний університет
15795 Херсонський національний технічний університет
21702 Херсонський національний технічний університет
36423 Хмельницький інститут МАУП
328 Хмельницький національний університет
14758 Хмельницький національний університет
14781 Хмельницький національний університет
14271 Хмельницький національний університет
14807 Хмельницький національний університет
40272 Хмельницький університет управління та права
23140 Хмельницький університет управління та права
3337 ХНАДУ
1267 ХНАДУ
133 ХНАУ
28588 ХНАУ ім. В.В.Докучаєва
30223 ХНЕУ ім. С. Кузнеця
28502 ХНЕУ м. С. Кузнеця
34103 ХНУ
31839 ХНУ
31743 ХНУ
26473 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
6589 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
30181 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
4930 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
30840 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
27265 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
39311 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
26048 ХНУ ім. В.Н. Каразіна