Наявні організації

Унікальний номер Заголовок
31839 ХНУ
31743 ХНУ
26473 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
6589 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
30181 ХНУ ім. В. Н. Каразіна
4930 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
30840 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
27265 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
39311 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
26048 ХНУ ім. В.Н. Каразіна
47499 ХНУ ім.В.Н.Каразіна
34698 ХНУ імені В. Н. Каразіна
26134 ХНУ імені В.Н. Каразіна
8483 ХНУ імені В.Н. Каразіна
44359 ХНУ імені В.Н. Каразіна
28057 ХНУ імені В.Н. Каразіна
4437 ХНУ імені В.Н.Каразіна
33546 ХНУРЕ
33587 ХНУРЕ
37958 ХНУРЕ
46676 ХНУРЕ
33689 ХНУРЕ
33436 ХНУРЕ
41467 ХНУРЕ
55591 хпі
11573 ххх
11569 хххх
9576 ххххххх
4115 ЦАКДЗ ІГН НАН України
39130 ЦВ
46679 ЦДПІН ім. Доброва
29161 ЦДПУ ім. В.Винниченка
36993 Центр гунгарології
2417 Центр краєзнавства ім. ак. П.Т.Тронька, ХНУ ім. В.Н.Каразіна
18251 Центр математичного моделювання
15786 Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України
18362 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України
49413 Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам‘яток історії та культури
11962 цпкп
45873 ЧДТУ