Наявні організації

Унікальний номер Заголовок
39130 ЦВ
46679 ЦДПІН ім. Доброва
29161 ЦДПУ ім. В.Винниченка
36993 Центр гунгарології
2417 Центр краєзнавства ім. ак. П.Т.Тронька, ХНУ ім. В.Н.Каразіна
18251 Центр математичного моделювання
15786 Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України
18362 Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України
49413 Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам‘яток історії та культури
11962 цпкп
45873 ЧДТУ
44182 ЧДТУ
44186 ЧДТУ
126 ЧДУ ім.П.Могили
2100 ЧДУ імені Петра Могили
32684 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
56142 Черкаський державний бізнес-коледж
56146 Черкаський державний бізнес-коледж
60006 Черкаський державний бізнес-коледж
27925 Черкаський державний технологічний університет
15909 Черкаський державний технологічний університет
28021 Черкаський державний технологічний університет
28364 Черкаський державний технологічний університет
28895 Черкаський державний технологічний університет
41314 Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
11684 Черкаський національний університет
39113 Черкаський національний університет
27711 Черкаський Національний університет ім. Б. Хмельницького
11708 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
11790 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
58154 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
13624 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
15760 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
11679 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
11739 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
36071 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
34043 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
4434 Черкаський національний уніерситет
36970 Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України
32361 Чернівецьке відділення ІПМ НАН України