Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
34462 “Синтез і властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-трет-бутилфенольним фрагментом” Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
34403 “Синтез і властивості N-, S-вмісних гетероциклів з 2,6-ди-трет-бутилфенольним фрагментом” Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
25158 “Локальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури” Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
2817 Якість життя населення регіонів України: динаміка та особливості зрушень Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія
40567 юридичні науки Доктор Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ
11162 Эффекты насыщения при умножении частот в ферритах Кандидат Фізико-математичних наук Радіофізика
22965 Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
6588 Що тут я маю писати?? Кандидат Хімічних наук ХІМІЧНІ НАУКИ
32828 Шампиньон двуспоровый /Agaricus bisporus (J. Lge) IMBACH./ и вешанка обыкновенная /Pleurotus ostreatus (JACQ. : Fr.) KUMM./ в искусственных экосистемах Доктор Біологічних наук Мікологія
22268 чсмчсмса Кандидат Філологічних наук Фольклористика
23208 Численное моделиpование пpоцессов аэpогидpодинамики и тепломассообмена на основе метода pасщепления с пpименением пакета пpогpамм pешения уpавнений Эйлеpа и Hавье-Стокса Доктор Фізико-математичних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
39923 ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУДЕН В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФАРВАТЕРУ Кандидат Фізико-математичних наук Механіка рідини, газу та плазми
11529 Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями Кандидат Фізико-математичних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
14560 Черновицький національний університет Доктор Біологічних наук 03.00.10 Екологія
14442 Чернігівський національний технологічний університет Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
39969 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Хімічних наук Фізична хімія
39009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
38450 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
38409 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Історичних наук Всесвітня історія
38407 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук ПОЛІТИЧНІ НАУКИ