Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
14442 Чернігівський національний технологічний університет Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
39969 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Хімічних наук Фізична хімія
39009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
38450 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
38409 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Історичних наук Всесвітня історія
38407 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
38406 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
38404 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
38386 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Політологічних наук Політичні інститути та процеси
38380 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Етнологія
38281 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
21011 Чернівецький державний університет Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
27924 Черкаський державний технологічний університет Кандидат Технічних наук Комп'ютерні системи та компоненти
43152 ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ У ДИПЛОЇДНИХ І ТРИПЛОЇДНИХ ГЕМІКЛОНАЛЬНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX Кандидат Біологічних наук Генетика
38172 Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати) Кандидат Біологічних наук Екологія
4644 Ціннісні і функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні (філософська концептуалізація) Доктор Філософських наук Соціальна філософія та філософія історії
31691 Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій Кандидат Біологічних наук Генетика
40742 ХНУРЕ Кандидат Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
39764 ХНУРЕ Доктор Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
30052 ХНУМГ ім. Бекетова Кандидат Технічних наук Інформаційні технології