Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
38406 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
38404 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Доктор Політологічних наук Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
38386 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Політологічних наук Політичні інститути та процеси
38380 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Етнологія
38281 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
21011 Чернівецький державний університет Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
27924 Черкаський державний технологічний університет Кандидат Технічних наук Комп'ютерні системи та компоненти
38172 Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати) Кандидат Біологічних наук Екологія
4644 Ціннісні і функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні (філософська концептуалізація) Доктор Філософських наук Соціальна філософія та філософія історії
31691 Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій Кандидат Біологічних наук Генетика
40742 ХНУРЕ Кандидат Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
39764 ХНУРЕ Доктор Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
30052 ХНУМГ ім. Бекетова Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
4013 ХНУ ім. В.Н. Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
28489 ХНПУ імені Г.С. Сковороди Кандидат Філософських наук Філософія освіти
22369 ХНАДУ Доктор Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
20948 Химический составфракционный состав бе почечных камней и фракционный состав белков сыворотки крови и мочи Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
16058 Херсонський національний технічний університет Кандидат Технічних наук Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
16121 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
16120 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство