Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
38380 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Етнологія
38281 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
21011 Чернівецький державний університет Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
27924 Черкаський державний технологічний університет Кандидат Технічних наук Комп'ютерні системи та компоненти
38172 Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати) Кандидат Біологічних наук Екологія
4644 Ціннісні і функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні (філософська концептуалізація) Доктор Філософських наук Соціальна філософія та філософія історії
31691 Хромосомна нестабільність в учасників Українських антарктичних експедицій Кандидат Біологічних наук Генетика
30052 ХНУМГ ім. Бекетова Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
4013 ХНУ ім. В.Н. Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
28489 ХНПУ імені Г.С. Сковороди Кандидат Філософських наук Філософія освіти
22369 ХНАДУ Доктор Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
20948 Химический составфракционный состав бе почечных камней и фракционный состав белков сыворотки крови и мочи Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
16058 Херсонський національний технічний університет Кандидат Технічних наук Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
16121 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
16120 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
34114 Хемотерапевтичний потенціал мікроводоростей розробка засобів підвищення накопичення біологічно активних речовин за умов фототрофного культивування Доктор Біологічних наук Біохімія
14280 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
14277 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
15138 Харківський політехнічний інститут Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
33545 Харківський національний уныверситет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Інформаційні технології