Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
22443 доктор фізиуо-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
38602 доктор фізико-маткемктичних наук Доктор Фізико-математичних наук Математична фізика
34314 доктор фізико-математичнихнаук Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
39938 доктор фізико-математичних наук; фізика напівпровідників і діелектриків Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
12311 Доктор фізико-математичних наук; Радіофізика Доктор Фізико-математичних наук Радіофізика
26589 доктор фізико-математичних наук; номер диплому: ДД 005543 Доктор Фізико-математичних наук Біофізика
8741 доктор фізико-математичних наук; 01.04.06 Фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
32857 Доктор фізико-математичних наук, механіка рідини та плазми Доктор Фізико-математичних наук механіка рідини та плазми Механіка рідини, газу та плазми
25535 доктор фізико-математичних наук, 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики Доктор Фізико-математичних наук Інформатика і кібернетика
24375 доктор фізико-математичних наук, 01.04.04 - фізична електроніка Доктор Фізико-математичних наук Фізична електроніка
41485 Доктор фізико-математичних наук 1994 Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
41483 Доктор фізико-математичних наук 1989 Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
41687 Доктор фізико-математичних наук 01.01.02 Доктор Фізико-математичних наук Диференціальні рівняння
32639 доктор фізико-математичних наук - фізика напівпровідників і діелектриків Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
31647 доктор фізико-математичних наук - 01.04.02 (теоретична фізики) Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
31499 доктор фізико-математичних наук - 01.04.02 (теоретична фізика) Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
12750 доктор фізико-математичних наук (радіофізика, геофізика) Доктор Фізико-математичних наук Радіофізика
40960 доктор фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
34050 доктор фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
9990 Доктор фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла