Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
34280 CИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ [{2-R-(3Н)-ХІНАЗОЛІН-4-ІЛІДЕН}ГІДРАЗОНО]КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
8805 CHI3L1 і CHI3L2 як антагоністичні ефектори життєздатності клітин та активатори сигнальних каскадів Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
7598 Amino acid and lipid exchange of maize plants with different genotypes Доктор Біологічних наук Біохімія
19821 aa Кандидат Немає у списку ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
19822 aa Кандидат Немає у списку ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
11882 A priori як проблема онтології Кандидат Філософських наук Онтологія, гносеологія, феноменологія
15153 ???????? Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
24974 ???????? Доктор Медичних наук Шкірні та венеричні хвороби
41304 ???? Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
32532 ? Доктор Хімічних наук Органічна хімія
34587 ? Доктор Хімічних наук Органічна хімія
41823 ? Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
31668 888 Кандидат Біологічних наук Генетика
21982 22.00.01 Теорія та історія соціології Доктор Соціологічних наук Теорія та історія соціології
16939 21.06.01 Кандидат Технічних наук Екологічна безпека
160 2005 Кандидат Економічних наук Світове господарство і міжнародні економічні відносини
16411 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Кандидат Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ
1985 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Кандидат Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
25766 12.00.07 Доктор Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ
15559 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) Кандидат Юридичних наук Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право