Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
15553 "Еколого-екомномічне управління діяльністю молокопереробних підприємств" Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
33446 "доктор технічних наук" Доктор Технічних наук Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
24422 "Доктор економічних наук" Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
28069 "Вплив Cd2+, Ni2+, Zn2+ та Cu2+ на організацію цитоскелету клітин кореня Arabidopsis thaliana. Кандидат Біологічних наук Цитологія, клітинна біологія, гістологія
29213 "Інституційно-організаційний механізм протидії іллегалізації сфери зовнішньої торгівлі" Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
19783 Электронная структура, физико- химические свойства и перегруппировки сопряженных синглетных карбенов Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
38753 Поховальний обряд слов'ян Південно-Східної Європи у V-VII ст. н.е. Кандидат Історичних наук Археологія
22375 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧИСТОВОГО ТОЧІННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ КОСОКУТНИМ ОДНОКРОМОЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ З ПНТМ НА ОСНОВІ КНБ Кандидат Технічних наук Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
29924 кандидат хімічних наук Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
38613 кандидат фіз.-мат наук Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
25084 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Доктор Технічних наук 05.15.10 - Буріння свердловин ТЕХНІЧНІ НАУКИ
5138 д.б.н. Доктор Біологічних наук Лісознавство і лісівництво