Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
3971 02.00 23 - охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів (хімічні науки) Доктор Хімічних наук Екологічна безпека
28016 01.05.04 Кандидат Фізико-математичних наук Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
34838 01.04ю17 - хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Кандидат Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
34132 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Доктор Фізико-математичних наук Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
12220 01.04.10 - Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
10181 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
11152 01.04.10 Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
9711 01.04.10 Доктор Фізико-математичних наук Фізика
24091 01.04.07 Фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
4238 01.04.07 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
4831 01.04.07 Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
9708 01.04.07 Доктор Фізико-математичних наук Фізика
9635 01.04.05 Оптика, лазерна фізика Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
10100 01.04.02 Теоретична фізика Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
24971 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
12715 01.02.04 -механіка деформівного твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Механіка деформівного твердого тіла
13447 0 Кандидат Біологічних наук Онкологія
41225 ..... Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
14853 . Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
4466 . Доктор Біологічних наук Ботаніка