Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
32188 ДВНЗ "ХДАУ" Кандидат Сільськогосподарських наук Сільськогосподарські меліорації
38156 ДВНЗ "Ужгородський національний унверситет" Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
33261 ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Кандидат Історичних наук ІСТОРИЧНІ НАУКИ
32048 ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Кандидат Історичних наук Історія України
39714 ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Кандидат Історичних наук Історія України
19282 ДВНЗ "НГУ" Кандидат Технічних наук Геотехнічна і гірнича механіка
48123 ДВНЗ "НГУ" Кандидат Технічних наук Геотехнічна і гірнича механіка
24184 ДВНЗ "Національний гірничий університет" Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
24212 ДВНЗ "Національний гірничий університет" Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
43762 ДВНЗ "Криворізький національний університет" Кандидат Технічних наук Збагачення корисних копалин
28141 ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
24851 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Доктор Економічних наук Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
21623 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
21879 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
17027 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Доктор Економічних наук Світове господарство і міжнародні економічні відносини
21699 ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
6629 дбн Доктор Біологічних наук Генетика
24193 Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу Кандидат Біологічних наук Біохімія
20495 Дігалогенбромати біс-(діалкілкарбоксамід)водню - нові агенти бромування Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
36635 д.х.н. Доктор Хімічних наук ХІМІЧНІ НАУКИ