Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
36836 Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН Доктор Сільськогосподарських наук Селекція і насінництво
33208 Інститут рибного господарства НААН Кандидат Біологічних наук Іхтіологія
2345 Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України Кандидат Фізико-математичних наук Радіофізика
48339 Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Кандидат Психологічних наук Педагогічна та вікова психологія
26348 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
37994 Інститут проблем реєстрації інформації НАН України Кандидат Технічних наук Організація обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах і системахх ТЕХНІЧНІ НАУКИ
2800 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова НАН України Кандидат Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
4663 інститут проблем моделювання в енергетиці Доктор Технічних наук Інформатика, обчислювальна техніка
4178 інститут проблем моделювання в енергетиці Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
21840 Інститут проблем матеріалознавства НАН України (ІПМ) Кандидат Технічних наук Порошкова металургія та композиційні матеріали
47363 Інститут проблем матеріалознавства НАН України Кандидат Технічних наук Порошкова металургія та композиційні матеріали
16129 Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
31769 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН УкраЇни Кандидат Технічних наук Порошкова металургія та композиційні матеріали
44431 Інститут проблем матеріалознавства Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
49608 Інститут проблем кріобіології и кріомедицині Національної Академії Наук України Кандидат Біологічних наук Кріобіологія
20385 Інститут прикладної математики і механіки НАНУ Кандидат Фізико-математичних наук Диференціальні рівняння
26616 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Доктор Політологічних наук Політичні інститути та процеси
6862 Інститут органічної хімії НАНУ Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
34108 Інститут напівпровідників В.Є. Лашкарьова НАНУ Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
4340 Інститут Надтвердих матеріалів НАНУ Доктор Технічних наук Матеріалознавство