Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
46352 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" Кандидат Технічних наук Відкрита розробка родовищ корисних копалин
29359 Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" Кандидат Технічних наук Екологічна безпека
24226 Державний вищій навчальний заклад "Національний гірничий університет" Доктор Економічних наук економічна теорія Економічна теорія та історія економічної думки
44224 Державне управління фінансовою складовою економічної безпеки національної економіки України Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
48823 Державне регулювання розвитку малого аграрного підприємництва в Україні Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
44019 Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». Кандидат Технічних наук Будівельні конструкції, будівлі та споруди
49897 Державна установа "національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Кандидат Технічних наук Охорона праці
47978 Державна екологічна академія Кандидат Технічних наук Екологічна безпека
46284 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
32177 Деградаційні процеси в МДП-структурах на основі ніобію і танталу Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
42973 ДДМА Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
43790 ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
32188 ДВНЗ "ХДАУ" Кандидат Сільськогосподарських наук Сільськогосподарські меліорації
38156 ДВНЗ "Ужгородський національний унверситет" Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
33261 ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Кандидат Історичних наук ІСТОРИЧНІ НАУКИ
32048 ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Кандидат Історичних наук Історія України
39714 ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Кандидат Історичних наук Історія України
19282 ДВНЗ "НГУ" Кандидат Технічних наук Геотехнічна і гірнича механіка
48123 ДВНЗ "НГУ" Кандидат Технічних наук Геотехнічна і гірнича механіка
24184 ДВНЗ "Національний гірничий університет" Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки