Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
6550 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЯДЕРНЫХ КЛАСТЕРОВ РЕНИЯ(III) С ФОСФОЛИПИДАМИ И ВЫСШИМИ КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МИКРОКАПСУЛ Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
7135 взаємозв'язок електрофізичних та структурних характеристик поверхонь напівпровідників при адсорбції на них елементів ІІІ-V груп та органічних шарів. Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
16693 ВЗАЄМОДІЯ ПОТУЖНОЇ УДАРНОЇ N-ХВИЛІ З ПРУЖНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ПІДВІСУ ГІРОСКОПА ТА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ Кандидат Технічних наук Гіроскопи та навігаційні системи
16694 ВЗАЄМОДІЯ ПОТУЖНОЇ УДАРНОЇ N-ХВИЛІ З ПРУЖНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ ПІДВІСУ ГІРОСКОПА ТА ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ Кандидат Технічних наук Гіроскопи та навігаційні системи
31858 Взаємодія електронного потоку з ВЧ полем сильнозв’язаних сповільнюючих систем: лінійна теорія Кандидат Фізико-математичних наук Фізика приладів, елементів і систем
40268 Вдосконалення управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
28630 Вдосконалення та аналіз роботи теплообмінного апарату змієвикового типу Кандидат Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
22356 Вдосконалення процесу алмазного хонінгування термооброблених сталей Кандидат Технічних наук Технологія машинобудування
11446 Варіаційні проблеми та узагальнена оптимізація лінійних систем Доктор Фізико-математичних наук Інформатика і кібернетика
34480 Вандербілтський Університет Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
21485 ВАК України Кандидат Історичних наук Всесвітня історія
22794 Ваврух Кандидат Немає у списку кандидат мистецтвознавства Образотворче мистецтво
26895 Вінницький національний аграрний університет Кандидат Технічних наук Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
9216 Вікові особливості змін перекисного окислення ліпідів при ішемії серця Кандидат Біологічних наук Біохімія
33548 Військові поселення на Правобережній Україні (1836-1866) Кандидат Історичних наук Історія України
48909 Бюджетний механізмсоціально -економічного розвитку регіонів Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
26849 Бюджетне планування в умовах реформування бюджетної системи України Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
26847 Бюджетна децентралізація в Україні: основні очікування та перші результати Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
6729 Биохимические особенности поверхностных липидов хвойных (Coniferae) Кандидат Біологічних наук Біохімія
32738 Бережанщина в роки Першої світової війни та Української революції (1914-1921 рр.) Кандидат Історичних наук Історія України