Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
34114 Хемотерапевтичний потенціал мікроводоростей розробка засобів підвищення накопичення біологічно активних речовин за умов фототрофного культивування Доктор Біологічних наук Біохімія
14280 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
14277 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
15138 Харківський політехнічний інститут Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
33545 Харківський національний уныверситет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
40843 Харківський національний університет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
34945 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
34118 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
33688 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Інформаційні технології
21842 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Доктор Географічних наук Економічна та соціальна географія
5248 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
4335 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Доктор Хімічних наук Органічна хімія
3946 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
31726 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
23052 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія
21306 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Соціологічних наук Спеціальні та галузеві соціології
33379 Харківський Національний Університет ім. В. Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Астрофізика, радіоастрономія
28892 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Диференціальні рівняння
21884 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Кандидат Педагогічних наук Теорія навчання
30222 Харківський національний економічний університет імені семена Кузнеця Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ