Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
4013 ХНУ ім. В.Н. Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
28489 ХНПУ імені Г.С. Сковороди Кандидат Філософських наук Філософія освіти
22369 ХНАДУ Доктор Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
20948 Химический составфракционный состав бе почечных камней и фракционный состав белков сыворотки крови и мочи Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
43214 Херсонський національний технічний університет Кандидат Технічних наук Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
16058 Херсонський національний технічний університет Кандидат Технічних наук Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
16121 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
16120 Херсонська державна морська академія Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
34114 Хемотерапевтичний потенціал мікроводоростей розробка засобів підвищення накопичення біологічно активних речовин за умов фототрофного культивування Доктор Біологічних наук Біохімія
14280 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
14277 ХДМА Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
48224 Харьківський національний університет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Комп'ютерні системи та компоненти
45061 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Кандидат Немає у списку державне управління Механізми державного управління
15138 Харківський політехнічний інститут Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
33545 Харківський національний уныверситет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
40843 Харківський національний університет радіоелектроніки Кандидат Технічних наук Телекомунікаційні системи та мережі
34945 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
34118 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Математичне моделювання та обчислювальні методи
33688 Харківський національний університет радіоелектроніки Доктор Технічних наук Інформаційні технології
21842 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Доктор Географічних наук Економічна та соціальна географія