Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
22704 Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН України Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
33924 Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
34669 Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України Кандидат Технічних наук Зварювання та споріднені процеси і технології
2511 Інститут електродинаміки Кандидат Технічних наук Електричні машини й апарати
37410 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Доктор Біологічних наук Онкологія
17091 Інститут економіко-правових досліджень НАН України Кандидат Юридичних наук Господарське право, господарсько-процесуальне право
11681 Інститут держави та права ім. В. М. Корецького НАН України Доктор Політологічних наук політичних Етнополітологія та етнодержавознавство
48259 Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Кандидат Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
26805 Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Кандидат Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
45889 Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України Доктор Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12477 Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Кандидат Економічних наук Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
59239 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України Кандидат Геологічних наук Геохімія
39654 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України Кандидат Геолого-мінералогічних наук Геохімія
5192 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Доктор Геологічних наук Петрологія
4289 Інститут географії НАН України Кандидат Географічних наук Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
37736 Інститут гідротехніки і меліорації УААН, м.Київ Кандидат Технічних наук Сільськогосподарські меліорації
31645 Інститут гідробіології НАН України Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
37923 Інститут водних проблем і меліорації ННАН Кандидат Сільськогосподарських наук Сільськогосподарські меліорації
38022 Інститут водних проблем і меліорації ННАН Доктор Сільськогосподарських наук Сільськогосподарські меліорації
33837 Інститут водних проблем і меліорації НААН Кандидат Технічних наук Сільськогосподарські меліорації