Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
16408 Ідентифікація характеристик газотурбінних двигунів в області запуску. Кандидат Технічних наук Двигуни та енергетичні установки
4233 Ідентифікація та оптимізація геометричних параметрів об’єктів енергетики і радіоелектроніки шляхом розв’язання обернених задач теплопровідності. Доктор Технічних наук Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
45971 ІГН НАНУ Кандидат Геологічних наук Екологічна безпека
14286 ІГМР НАН України Кандидат Геологічних наук Геохімія
33957 ІВПІМ Кандидат Технічних наук Сільськогосподарські меліорації
12556 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
44629 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кандидат Технічних наук Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
5746 ІБ Кандидат Біологічних наук Ботаніка
31579 Європейська інтеграція Доктор Історичних наук Всесвітня історія
38009 «Розробка розрахункової методики визначення запасів вологи в кореневмісному шарі грунту за стандартною агрометеорологічною інформацією» Кандидат Сільськогосподарських наук Загальне землеробство
32961 «Південноруські землі в ІХ—XIII ст. (за даними поховальних пам’яток)». Доктор Історичних наук Археологія
5724 «Нові перегрупування в реакції циклоприєднання конденсованих по грані а ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти» Доктор Хімічних наук Органічна хімія
3169 _ Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
4053 _ Кандидат Технічних наук Теоретична електротехніка
32572 z Кандидат Технічних наук Системи автоматизації проектувальних робіт
31703 The concept of complex networks in problems of astrophysics and quantum physics Доктор Фізико-математичних наук Астрофізика, радіоастрономія
27710 Tetraoxa[8]circulene Доктор Хімічних наук Фізична хімія
36955 Tarariko Доктор Сільськогосподарських наук СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
19490 STYPENDIUM KASY MIANOWSKIEGO, Poland 2001. Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
21854 steel Кандидат Технічних наук Металознавство та термічна обробка металів