Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
34189 Some nonpartonic effects in inclusive and semi-inclusive deep inelastic lepton-nucleon scattering Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
45946 QSAR прогнозування та оцінка антимікробної активності імідазолієвих солей Кандидат Біологічних наук Біоорганічна хімія
15721 Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University Кандидат Технічних наук Будівельні конструкції, будівлі та споруди
44570 PhD Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
39241 PhD Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
3943 PhD Кандидат Фізико-математичних наук Фізика приладів, елементів і систем
3980 PhD Кандидат Хімічних наук Нафтохімія і вуглехімія
26808 Phd Кандидат Юридичних наук Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
48342 PhD Кандидат Сільськогосподарських наук Рослинництво
7149 PhD PhD Доктор філософії МЕДИЧНІ НАУКИ
21565 phase and structural transformations in iron-carbon alloys, structural heredity Кандидат Технічних наук Металознавство та термічна обробка металів
49105 Métastabilité des propriétés physiques des verres de chalcogénure Кандидат Немає у списку PhD in Materials Science (University of Rennes 1) Технологія неорганічних речовин
3826 ktn Кандидат Технічних наук Інформаційні технології
43352 Doctor of Pedagogical Sciences (Ped. D.), the thesis on specialty “General Pedagogy and History of Pedagogy”, Institute of Higher Education of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Postdoctoral research “Inclusion at the higher educational Доктор Педагогічних наук Загальна педагогіка та історія педагогіки
18386 DEVELOPMENT OF CRYOGENIC LOW BACKGROUND DETECTOR BASED ON ENRICHED ZINC MOLYBDATE CRYSTAL SCINTILLATORS TO SEARCH FOR NEUTRINOLESS DOUBLE BETA DECAY OF 100Mo Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
15677 Cпектри лазерної генерації хіральних рідких кристалів при фотоіндукованій зміні кроку спіралі Кандидат Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
34280 CИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ [{2-R-(3Н)-ХІНАЗОЛІН-4-ІЛІДЕН}ГІДРАЗОНО]КАРБОНОВИХ КИСЛОТ Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
8805 CHI3L1 і CHI3L2 як антагоністичні ефектори життєздатності клітин та активатори сигнальних каскадів Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
43351 Candidate of Philology (Ph.D.), the thesis on specialty “Germanic languages” Кандидат Філологічних наук Германські мови
7598 Amino acid and lipid exchange of maize plants with different genotypes Доктор Біологічних наук Біохімія