Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
19821 aa Кандидат Немає у списку ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
19822 aa Кандидат Немає у списку ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
11882 A priori як проблема онтології Кандидат Філософських наук Онтологія, гносеологія, феноменологія
15153 ???????? Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
24974 ???????? Доктор Медичних наук Шкірні та венеричні хвороби
41304 ???? Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
43400 ??? Кандидат Географічних наук Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
32532 ? Доктор Хімічних наук Органічна хімія
34587 ? Доктор Хімічних наук Органічна хімія
41823 ? Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
31668 888 Кандидат Біологічних наук Генетика
21982 22.00.01 Теорія та історія соціології Доктор Соціологічних наук Теорія та історія соціології
16939 21.06.01 Кандидат Технічних наук Екологічна безпека
160 2005 Кандидат Економічних наук Світове господарство і міжнародні економічні відносини
43403 13.00.07 теорія і методика виховання Доктор Педагогічних наук Теорія і методика виховання
57701 13.00.04 Кандидат Педагогічних наук Теорія і методика професійної освіти
49479 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Доктор Педагогічних наук Загальна педагогіка та історія педагогіки
16411 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Кандидат Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ
1985 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Кандидат Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
25766 12.00.07 Доктор Юридичних наук ЮРИДИЧНІ НАУКИ