Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
15559 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) Кандидат Юридичних наук Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
16800 12 00 07 Кандидат Юридичних наук Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
7571 111 Доктор Біологічних наук Біохімія
32686 10.02.01 - українська мова Доктор Філологічних наук Українська мова
34023 10.02.01 - українська мова Доктор Філологічних наук Українська мова
33289 1 Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
8240 1 Доктор Технічних наук ТЕХНІЧНІ НАУКИ
4433 1 Доктор Фізико-математичних наук Фізика металів
7586 1 Доктор Технічних наук Фізика
41654 1 Кандидат Фізико-математичних наук Алгебра та теорія чисел
32714 1 Доктор Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
2329 08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
61543 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
17094 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
40309 08.00.08 Гроші фінанси і кредит, кандидат економічних наук Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
53999 08.00.08 - Гроші, фінанси та кредит Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
24977 08.00.04 Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
21287 08.00.03 Економіка та управління національним господарством Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством
31532 06.01.11 – фітопатологія Кандидат Сільськогосподарських наук Фітопатологія
33241 06.01.03 агрогрунтознавство і агрофізика Кандидат Сільськогосподарських наук Агро?рунтознавство і агрофізика