Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
9635 01.04.05 Оптика, лазерна фізика Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
10100 01.04.02 Теоретична фізика Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
24971 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла Доктор Технічних наук Механіка деформівного твердого тіла
12715 01.02.04 -механіка деформівного твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Механіка деформівного твердого тіла
13447 0 Кандидат Біологічних наук Онкологія
41225 ..... Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
14853 . Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
4466 . Доктор Біологічних наук Ботаніка
40116 . Кандидат Біологічних наук Генетика
11901 ----- Кандидат Історичних наук Історія України
47660 - Кандидат Економічних наук - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
47708 - Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
47457 - Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
48280 - Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
55973 - PhD Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
49075 - Доктор Сільськогосподарських наук - Сільськогосподарські меліорації
48400 "Фітофтороз суниці та біологічне обгрунтування заходів обмеження його розвитку в умовах західного Лісостепу України" Кандидат Біологічних наук Фітопатологія
27995 "Фінансово-кредитне забезпечення розвитку житлової сфери" Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
28003 "Товарна форма організації суспільного виробництва на прикладі України половини 17 - середини 18 ст." Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
47104 "Суспільно-географічні аспекти якості життя населення (на матеріалах Львівської області)" Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія