Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
27995 "Фінансово-кредитне забезпечення розвитку житлової сфери" Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
28003 "Товарна форма організації суспільного виробництва на прикладі України половини 17 - середини 18 ст." Доктор Економічних наук Економічна теорія та історія економічної думки
47104 "Суспільно-географічні аспекти якості життя населення (на матеріалах Львівської області)" Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія
332 "Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу" Кандидат Технічних наук Системи та засоби штучного інтелекту
7104 "Різнолігандні комплекси благородних і перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні сірковмісних хімічно модифікованих кремнеземів" Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
4395 "Просторова структура Шестовицького археологічного комплексу в ур. Коровель ІХ - на початку ХІ ст."" Кандидат Історичних наук Археологія
4398 "Просторова структура Шестовицького археологічного комплексу в ур. Коровель ІХ - на початку ХІ ст."" Кандидат Історичних наук Археологія
4401 "Просторова структура Шестовицького археологічного комплексу в ур. Коровель ІХ - на початку ХІ ст."" Кандидат Історичних наук Археологія
43849 "Полімери в невпорядкованих середовищах: аналітичні та чисельні підходи" Доктор Фізико-математичних наук Теоретична фізика
53589 "Особливості взаємодії наночастинок срібла та золота з триптофаном і родаміном 6Ж на поверхні кремнезему" Кандидат Хімічних наук Фізика і хімія поверхні
7112 "Одержання композиційних структурованих систем на основі оксигенвмісних мінералів, їх структура та властивості" Доктор Хімічних наук Колоїдна хімія
43011 "Наукова і просвітницька діяльність фізико-математичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: історіографія" Кандидат Історичних наук Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
23661 "Люмінесценція власних та домішкових дефектів в діелектричних гкетеродксмічних оксидних кристалах" Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
7984 "Ключова роль тубуліну в молекулярних та клітинних механізмах стійкості рослин до гербіцидів з антимітотичною активністю" Доктор Біологічних наук Цитологія, клітинна біологія, гістологія
44579 "кандидат технічних наук" Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях Кандидат Технічних наук Електротехнічні комплекси та системи
15553 "Еколого-екомномічне управління діяльністю молокопереробних підприємств" Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
33446 "доктор технічних наук" Доктор Технічних наук Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
24422 "Доктор економічних наук" Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством
28069 "Вплив Cd2+, Ni2+, Zn2+ та Cu2+ на організацію цитоскелету клітин кореня Arabidopsis thaliana. Кандидат Біологічних наук Цитологія, клітинна біологія, гістологія
29213 "Інституційно-організаційний механізм протидії іллегалізації сфери зовнішньої торгівлі" Кандидат Економічних наук Економіка та управління національним господарством