Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
19783 Электронная структура, физико- химические свойства и перегруппировки сопряженных синглетных карбенов Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
38753 Поховальний обряд слов'ян Південно-Східної Європи у V-VII ст. н.е. Кандидат Історичних наук Археологія
22375 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧИСТОВОГО ТОЧІННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ КОСОКУТНИМ ОДНОКРОМОЧНИМ ІНСТРУМЕНТОМ З ПНТМ НА ОСНОВІ КНБ Кандидат Технічних наук Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
29924 кандидат хімічних наук Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
38613 кандидат фіз.-мат наук Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
60787 кандидат технічних наук PhD Технічних наук Технологія полімерних і композиційних матеріалів
57579 Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів Доктор Технічних наук Матеріалознавство
25084 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Доктор Технічних наук 05.15.10 - Буріння свердловин ТЕХНІЧНІ НАУКИ
5138 д.б.н. Доктор Біологічних наук Лісознавство і лісівництво