Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
5248 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
4335 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Доктор Хімічних наук Органічна хімія
3946 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кандидат Хімічних наук Органічна хімія
31726 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
23052 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Географічних наук Економічна та соціальна географія
21306 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кандидат Соціологічних наук Спеціальні та галузеві соціології
33379 Харківський Національний Університет ім. В. Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Астрофізика, радіоастрономія
28892 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Кандидат Фізико-математичних наук Диференціальні рівняння
21884 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Кандидат Педагогічних наук Теорія навчання
30222 Харківський національний економічний університет імені семена Кузнеця Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
28501 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
43882 Харківський національний атвомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Екологічна безпека
33647 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
7579 Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва Кандидат Сільськогосподарських наук Ентомологія
45187 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
24839 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
2562 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Транспортні системи
2560 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Транспортні системи
2514 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи
2111 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи