Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
28501 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Кандидат Економічних наук ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
33647 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
7579 Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва Кандидат Сільськогосподарських наук Ентомологія
24839 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Експлуатація та ремонт засобів транспорту
2562 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Транспортні системи
2560 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Кандидат Технічних наук Транспортні системи
2514 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи
2111 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи
2108 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи
39310 Харківський державний університет ім А.М. Горького, фізико-математичний факультет Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
5207 Харківський державний університет Кандидат Історичних наук Історія України
20084 Харкiвський полiтехнiчний Iнститут Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
3510 Характеристика онкогенних властивостей гена хітиназа 3-подібного 1 (CHI3L1) Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
8547 Характеристика нових генів 21-ої хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
34715 хімія твердого тіла Доктор Хімічних наук Хімія твердого тіла
30549 Хімія високомолекулярних сполук Кандидат Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
7595 хімія високомолекулярних сполук Доктор Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
4313 хімія високомолекулярних сполук Кандидат Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
4577 Хімія Доктор Хімічних наук Органічна хімія
15688 Хімічний склад галактик з активним зореутворюванням за даними огляду СЛОАН Кандидат Фізико-математичних наук Астрофізика, радіоастрономія