Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
2108 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Доктор Технічних наук Транспортні системи
39310 Харківський державний університет ім А.М. Горького, фізико-математичний факультет Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
5207 Харківський державний університет Кандидат Історичних наук Історія України
20084 Харкiвський полiтехнiчний Iнститут Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
3510 Характеристика онкогенних властивостей гена хітиназа 3-подібного 1 (CHI3L1) Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
8547 Характеристика нових генів 21-ої хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші Кандидат Біологічних наук Молекулярна біологія
34715 хімія твердого тіла Доктор Хімічних наук Хімія твердого тіла
30549 Хімія високомолекулярних сполук Кандидат Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
7595 хімія високомолекулярних сполук Доктор Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
4313 хімія високомолекулярних сполук Кандидат Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
48363 Хімія Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
4577 Хімія Доктор Хімічних наук Органічна хімія
15688 Хімічний склад галактик з активним зореутворюванням за даними огляду СЛОАН Кандидат Фізико-математичних наук Астрофізика, радіоастрономія
6380 Хімічні науки Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
15435 Функціоналізовані сорбенти для очистки водних середовищ від урану (VI) та важких металів Кандидат Хімічних наук Екологічна безпека
18749 Фотохімічні редокс-процеси в системах на основі оксиду графену та продуктів його відновлення Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
16405 Фотохімічні редокс-процеси в системах на основі оксиду графену та продуктів його відновлення Кандидат Хімічних наук ХІМІЧНІ НАУКИ
12989 Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі Кандидат Фізико-математичних наук Геліофізика і фізика Сонячної системи
12855 Фотометрія і фізика метеорів за телевізійними спостереженнями Кандидат Фізико-математичних наук Геліофізика і фізика Сонячної системи
41795 ФОТОГЕНЕРАЦІЯ І РЕКОМБІНАЦІЯ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Si1-xGex/Si ТА InxGa1-xAs/GaAs Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика