Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
23168 Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції в аграрних підприємствах Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
28846 Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
28845 Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
18273 Формування внутрішньовидових відмінностей за лінійними розмірами та пропорціями тіла в постембріональному розвитку прудкої (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та зеленої (L. viridis Laurenti, 1768) ящірок. Кандидат Біологічних наук Зоологія
32327 Формирование импульсов света сцинтилляций в быстродействующих органических сцинтилляторах Кандидат Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
28043 Флуоресцентне детектування амілоїдних фібрил Кандидат Фізико-математичних наук Біофізика
31529 Фармацевтичних наук Доктор Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32930 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32928 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32924 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
36985 ФАрмакологія, токсикологія Доктор Медичних наук Токсикологія
25172 Фазові переходи, магнітні та сегнетоелектричні властивості оксидних наноматеріалів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
30768 Фазові переходи на складних мережах Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
33710 Фіторемедіація трансформованих середовищ за допомогою макрофітів Доктор Біологічних наук Біохімія
22436 Фітопланктон річки Десна Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
22496 Фітопланктон Десни як показник стану річкової екоситеми Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
10088 Фітогормональна регуляція надходження, транспорту і утилізації азоту і сірки в рослинах Кандидат Біологічних наук Фізіологія рослин
19409 Фінкціональні та морфологічні зміни в наднирниках та гіпофізарно-тиреоїдній системі при травматичному стресу Кандидат Біологічних наук Патологічна фізіологія
21603 Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
18683 Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит