Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
31472 Формування, фізичні та електрохімічні властивості термічно і лазерно модифікованих нанокомпозитів TiO2/С і TiS2/С Кандидат Фізико-математичних наук Фізика і хімія поверхні
131 Формування шорсткості обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні тонкостінних елементів деталей Кандидат Технічних наук Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
5925 Формування фазо-вого складу, структури та властивостей тон-ких плівок силіцидів перехідних металів на кремнії Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла
34311 Формування та прискорення електронних пучків Доктор Фізико-математичних наук Фізика пучків заряджених частинок
3605 Формування та властивості поліуретанів з іммобілізованими in situ координаційними сполуками рідкісноземельних та перехідних металів Кандидат Хімічних наук Хімія високомолекулярних сполук
30063 Формування стратегій сталого розвитку ферменських господарств Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
21861 Формування стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств Кандидат Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
19651 Формування системи податкової амортизації основних засобів в Україні Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
19648 Формування системи оподаткування нерухомого майна в Україні Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
57562 Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств Доктор Економічних наук Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
13623 Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств Доктор Економічних наук Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
34621 Формування прцизійних пучків Доктор Фізико-математичних наук Фізика пучків заряджених частинок
8666 Формування наноструктури та механічних властивостей в залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла
39618 Формування механізму управління ефективністю підприємства (на прикладі харчової промисловості) Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
23168 Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції в аграрних підприємствах Доктор Економічних наук Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
28846 Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
28845 Формування доходів бюджету в системі фінансово-економічного регулювання Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
18273 Формування внутрішньовидових відмінностей за лінійними розмірами та пропорціями тіла в постембріональному розвитку прудкої (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та зеленої (L. viridis Laurenti, 1768) ящірок. Кандидат Біологічних наук Зоологія
32327 Формирование импульсов света сцинтилляций в быстродействующих органических сцинтилляторах Кандидат Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
28043 Флуоресцентне детектування амілоїдних фібрил Кандидат Фізико-математичних наук Біофізика