Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
32928 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32924 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
36985 ФАрмакологія, токсикологія Доктор Медичних наук Токсикологія
25172 Фазові переходи, магнітні та сегнетоелектричні властивості оксидних наноматеріалів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
30768 Фазові переходи на складних мережах Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
33710 Фіторемедіація трансформованих середовищ за допомогою макрофітів Доктор Біологічних наук Біохімія
22436 Фітопланктон річки Десна Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
22496 Фітопланктон Десни як показник стану річкової екоситеми Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
10088 Фітогормональна регуляція надходження, транспорту і утилізації азоту і сірки в рослинах Кандидат Біологічних наук Фізіологія рослин
19409 Фінкціональні та морфологічні зміни в наднирниках та гіпофізарно-тиреоїдній системі при травматичному стресу Кандидат Біологічних наук Патологічна фізіологія
21603 Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
18683 Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
21421 Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) Доктор Історичних наук Історія України
19641 Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
39330 філологія, культурологія Доктор Філологічних наук Порівняльне літературознавство
19859 Філологічні науки Кандидат Філологічних наук ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
4809 Фізичне моделювання грунтового акумулювання теплоти трубними системами Кандидат Технічних наук Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
19552 Фізичні процеси гірничого виробництва Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
25327 Фізичні процеси і властивості наноструктурованих плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
4010 Фізичні процеси і властивості нанострукторованих плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла