Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
31529 Фармацевтичних наук Доктор Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32930 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32928 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
32924 фармація Кандидат Фармацевтичних наук Фармацевтична хімія та фармакогнозія
36985 ФАрмакологія, токсикологія Доктор Медичних наук Токсикологія
43034 Фармако-токсикологічна оцінка наночасток металів (Ag, Cu, Fe і двоокис Mn) та експериментально-теоретичне обґрунтування їх безпечних регламентів за використання у птахівництві Доктор Ветеринарних наук Ветеринарна фармакологія та токсикологія
58616 Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію та церію з оксидами лантаноїдів Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
25172 Фазові переходи, магнітні та сегнетоелектричні властивості оксидних наноматеріалів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
30768 Фазові переходи на складних мережах Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
33710 Фіторемедіація трансформованих середовищ за допомогою макрофітів Доктор Біологічних наук Біохімія
22436 Фітопланктон річки Десна Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
22496 Фітопланктон Десни як показник стану річкової екоситеми Кандидат Біологічних наук Гідробіологія
43769 ФІТОПАТОГЕНИ ЯЛИНИ ТА ЯЛИЦІ ЮВЕНІЛЬНОЇ СТАДІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ БЕСКИД Кандидат Біологічних наук Лісознавство і лісівництво
10088 Фітогормональна регуляція надходження, транспорту і утилізації азоту і сірки в рослинах Кандидат Біологічних наук Фізіологія рослин
19409 Фінкціональні та морфологічні зміни в наднирниках та гіпофізарно-тиреоїдній системі при травматичному стресу Кандидат Біологічних наук Патологічна фізіологія
21603 Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні Доктор Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
18683 Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
21421 Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) Доктор Історичних наук Історія України
19641 Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції Кандидат Економічних наук Гроші, фінанси і кредит
39330 філологія, культурологія Доктор Філологічних наук Порівняльне літературознавство