Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
22427 ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ НЕРІВНОВАЖНІСТЮ ПЛАЗМИ В СТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ГАЗОРОЗРЯДНИХ СИСТЕМАХ Доктор Фізико-математичних наук Фізика плазми
4128 Фізичні методи очистки води Доктор Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
8306 Фізичні властивості плівкових матеріалів на основі Co, Cu, Au або Ag із спін-залежним розсіюванням електронів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика приладів, елементів і систем
4529 Фізичні властивості парамагнітних домішкових та дефектних центрів у політипах карбіду кремнію Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
36085 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАНУ Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
38003 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Доктор Хімічних наук Неорганічна хімія
37693 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
37692 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
36974 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Доктор Хімічних наук Неорганічна хімія
20982 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ N-АЦИЛОКСИПІРИДИНІЄВИХ СОЛЕЙ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В ІНВЕРСІЙНОМУ ТРАНСФАЗНОМУ КАТАЛІЗІ Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
20259 Фізико-хімічні особливості утворення та розчинення фосфатних ниркових конкрементів in vitro Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
24283 Фізико-хімічні дослідженння потрійних систем ZnAsTe-ZnAsSe Кандидат Хімічних наук Хімія твердого тіла
2207 Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
38242 Фізико-статистичний аналіз мезоструктури метеорологічних полів приморських та передгірних районів Кандидат Географічних наук Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
14338 Фізико-механічний інститут Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
11402 Фізико-механічний інститут Доктор Технічних наук Матеріалознавство
30395 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
30145 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
28778 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
12390 фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Теоретична механіка