Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
47877 філологія Доктор Філологічних наук Теорія літератури
19859 Філологічні науки Кандидат Філологічних наук ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
4809 Фізичне моделювання грунтового акумулювання теплоти трубними системами Кандидат Технічних наук Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
19552 Фізичні процеси гірничого виробництва Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
25327 Фізичні процеси і властивості наноструктурованих плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
4010 Фізичні процеси і властивості нанострукторованих плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
22427 ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ НЕРІВНОВАЖНІСТЮ ПЛАЗМИ В СТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ГАЗОРОЗРЯДНИХ СИСТЕМАХ Доктор Фізико-математичних наук Фізика плазми
4128 Фізичні методи очистки води Доктор Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
8306 Фізичні властивості плівкових матеріалів на основі Co, Cu, Au або Ag із спін-залежним розсіюванням електронів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика приладів, елементів і систем
4529 Фізичні властивості парамагнітних домішкових та дефектних центрів у політипах карбіду кремнію Доктор Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
36085 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАНУ Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
38003 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Доктор Хімічних наук Неорганічна хімія
37693 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
37692 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Кандидат Хімічних наук Неорганічна хімія
36974 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України Доктор Хімічних наук Неорганічна хімія
20982 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ N-АЦИЛОКСИПІРИДИНІЄВИХ СОЛЕЙ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В ІНВЕРСІЙНОМУ ТРАНСФАЗНОМУ КАТАЛІЗІ Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
20259 Фізико-хімічні особливості утворення та розчинення фосфатних ниркових конкрементів in vitro Кандидат Хімічних наук Фізична хімія
24283 Фізико-хімічні дослідженння потрійних систем ZnAsTe-ZnAsSe Кандидат Хімічних наук Хімія твердого тіла
2207 Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
41148 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України Кандидат Фізико-математичних наук Фізика низьких температур