Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
55827 Фізико-механічні властивості та мікроструктура покриттів на основі нітриду ніобію, легованого Si та Al Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
30395 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
30145 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
28778 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
12390 фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Теоретична механіка
5183 фізико-математичних Кандидат Фізико-математичних наук Теплофізика та молекулярна фізика
38564 Фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
28079 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Біофізика
21805 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
14789 фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
5204 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
5117 фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
40162 фізико-математичні Доктор Фізико-математичних наук Біофізика
19712 Фізика твердого тіла Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
19588 фізика твердого тіла Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
19565 фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19523 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19019 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
10094 Фізика твердого тіла Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла
9698 фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ