Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
3071 фізика напівпровідників і діелектриків Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
13916 фізика металів Доктор Фізико-математичних наук Фізика і хімія поверхні
10093 Фізика металів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика металів
21684 фізика магнітних явищ Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
31493 фізика і хімія поверхні Кандидат Хімічних наук Фізика і хімія поверхні
10009 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика
4929 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
37739 Фізика Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
28642 фізика Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
4580 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
6269 фіз Кандидат Фізико-математичних наук Фізика молекулярних та рідких кристалів
36427 Фібриногеназа із отрути Echis multisquamatis як інструмент вивчення ролі ВβN-домену фібриногену в протеїн-протеїнових взаємодіях Кандидат Біологічних наук Біотехнологія
17344 Фібриногеназа із отрути Echis multisquamatis як інструмент вивчення ролі ВβN-домену фібриногену в протеїн-протеїнових взаємодіях Кандидат Біологічних наук Біотехнологія
32205 учений Доктор Філологічних наук Теорія літератури
16814 УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У МОДИФІКАЦІЇ ВІДПОВІДІ ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE НА НІТРОЗИТИВНИЙ СТРЕС Кандидат Біологічних наук Біохімія
7513 Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСb1-/- мутантних мишей Кандидат Біологічних наук Цитологія, клітинна біологія, гістологія
32729 Утворення важких мезонів при взаємодії релятивістських протонів з ядрами електронами на колайдері HERА Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
4187 Устойчивость крупномасштабных атмосферных процессов и физико-статистические методы прогноза погоды Доктор Фізико-математичних наук Геофізика
4585 Упругое рассеяние, тормозное излучение и образование электрон-позитронных пар в кристаллах при высоких энергиях Кандидат Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
20480 Управління конкурентоспроможністю підприємства Доктор Економічних наук Економіка та управління національним господарством