Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
38242 Фізико-статистичний аналіз мезоструктури метеорологічних полів приморських та передгірних районів Кандидат Географічних наук Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
14338 Фізико-механічний інститут Кандидат Технічних наук Матеріалознавство
11402 Фізико-механічний інститут Доктор Технічних наук Матеріалознавство
30395 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
30145 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
28778 фізико-математичних наук Кандидат Фізико-математичних наук Математичний аналіз
12390 фізико-математичних наук Доктор Фізико-математичних наук Теоретична механіка
5183 фізико-математичних Кандидат Фізико-математичних наук Теплофізика та молекулярна фізика
38564 Фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
28079 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Біофізика
21805 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
14789 фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
5204 фізико-математичні науки Доктор Фізико-математичних наук Оптика, лазерна фізика
5117 фізико-математичні науки Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19712 Фізика твердого тіла Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
19588 фізика твердого тіла Кандидат Технічних наук Фізика твердого тіла
19565 фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19523 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19019 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
10094 Фізика твердого тіла Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла