Наявні наукові ступені

Унікальний номер Заголовок Наукова ступінь Яких наук Яких наук (немає у списку) Спеціальність за ВАК
19523 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
19019 Фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
10094 Фізика твердого тіла Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла
9698 фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
9689 фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
9685 фізика твердого тіла Кандидат Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
9651 фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
8778 фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
5924 Фізика твердого тіла Доктор Технічних наук Фізика твердого тіла
5061 фізика твердого тіла Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
3071 фізика напівпровідників і діелектриків Кандидат Фізико-математичних наук Фізика напівпровідників і діелектриків
13916 фізика металів Доктор Фізико-математичних наук Фізика і хімія поверхні
10093 Фізика металів Кандидат Фізико-математичних наук Фізика металів
21684 фізика магнітних явищ Доктор Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
31493 фізика і хімія поверхні Кандидат Хімічних наук Фізика і хімія поверхні
37739 Фізика Кандидат Фізико-математичних наук Фізика твердого тіла
28642 фізика Кандидат Фізико-математичних наук Теоретична фізика
10009 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика
4929 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
4580 фізика Доктор Фізико-математичних наук Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій