Мої звіти

Заголовок
1 НОВІ ЛАЗЕРНІ І НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНІ СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНИХ БОРАТІВ І ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ВОЛЬФРАМАТІВ І МОЛІБДАТІВ
2 Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорами на основі 1,3-дікарбонільних сполук
3 СИСТЕМА КВАНТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ПО ОПТИЧНОМУ ВОЛОКНУ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ КАНАЛУ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ
4 Розробка технології підвищення радіаційної стійкості кристалів Cd(Zn)Te для збільшення радіаційного ресурсу детекторів іонізуючого випромінювання на їх основі
5 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об’ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині
6 Одержання альтернативного екологічного палива для дизельних двигунів з повністю відновлювальної біологічної сировини – рослинної олії та біобутанолу
7 РОЗРОБКА НОВИХ ПРОТИВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ІНФЕКЦІЙ
8 Втрата гетерозиготності і метилування генів-імуносупресорів в карциномах нирки і сечового міхура
9 СПІНОВІ ПЕРЕХОДИ ТА КОЛОСАЛЬНИЙ МАГНІТООПІР У КОБАЛЬТІТАХ
10 Задачі синтезу керування для нелінійних систем з багатомасштабною динамікою