Мої звіти

Заголовок
11 РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ І РЕКОМБІНАНТНИХ СПОЛУК З ЛІКУВАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
12 Графи та інфінітезимальні структури, що пов’язані з метричними просторами
13 Теоретичне та експериментальне дослідження механізмів струмопереносу в омічних контактах до n+ та n+-n-Si з сильним виродженням електронів в приконтактній області
14 Спектроскопічні дослідження води в обмеженому об’ємі: від низькотемпературних матриць до нано-структурованих матеріалів, що використовуються в інноваційній медицині (етап 1: СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ В ПОРОЖНИНАХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ)
15 Трансформація енергії електромагнітної хвилі на лазерно-індукованих квазіграткових та нанодисперсних структурах
16 ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПЛАЗМОННИХ ТЕРМООПТИЧНИХ ЯВИЩ В МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ НАНОСТРУКТУРАХ
17 Розробка базових засад для створення універсальної апаратно-програмної тестової платформи дослідження та контролю характеристик ядерно-фізичних детекторних систем в медицині
18 Взаємодія книжкових традицій Білорусі й України в XVI – на початку XIX століття
19 Флуоресцентна візуалізація і SERS діагностика сучасних біологічно-активних препаратів з наночастинками
20 Розробка методів та алгоритмів дослідження міцності та стійкості тонкостінних конструкцій, що перебувають під дією динамічних навантажень