Мої звіти

Заголовок
101 Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно-ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції
102 Новітні системи халькогенідних склуватих середовищ для сучасних біомедичних сенсорів
103 Публічність та приватність як фундаментальні соціальні настанови: феноменологічна інтерпретація
104 Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
105 Квантові динамічні явища в надпровідних кубітах
106 Термоекономічна багатофакторна оптимізація надкритичних циклів холодильних машин і теплових насосів
107 Дослідження участі протеїну SV2A, - мішені антиепілептичного препарату леветірацетаму, - у дегрануляції тромбоцитів та екзоцитозі в нервових закінченнях
108 Класичні та квантові системи за межами стандартних підходів: електродинаміка у просторах вищої вимірності
109 Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному опроміненні
110 ВПОРЯДКОВАНІ НАНОСТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНІЮ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ (проміжний) Розроблення технологій формування масивів вертикальних нанодротин та комбінованих структур кремнієві піраміди – кремнієві нанодроти на поверхні