Мої звіти

Заголовок
121 Впорядковані наноструктури на поверхні кремнію для високоефективних фотоелектричних перетворювачів
122 Розроблення методів синтезу нових хімічних сполук – потенційних інгібіторів реплікації вірусу гепатиту С
123 Спрямований синтез нових азотвміщующих гетероциклічних сполук — потенційних антиканцерних та антивірусних агентів на основі використання сульфонілхлоридів
124 Підвищення властивостей зварних з'єднань з нержавіючих сталей і алюмінієвих сплавів, що застосовуються в ракетобудуванні, за рахунок використання лазерного випромінювання.
125 Структура та фізичні процеси в нанокомпозиційних системах на основі вуглецю та складних оксидів
126 Трансформація енергії електромагнітної хвилі на лазерно-індукованих квазіграткових та нанодисперсних структурах
127 Флуоресцентна візуалізація і SERS діагностика сучасних біологічно-активних препаратів з наночастинками
128 Розробка нових методів класифікації сільськогосподарських культур за оптичними та радіолокаційними супутниковими даними
129 Оптимізація властивостей тонких плівок твердих розчинів на основі сполук А2В6 для використання у сонячних перетворювачах нового покоління
130 СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИТНИХ НАНОРІДИН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ