Мої звіти

Заголовок
151 Розробка радіаційностійких детектуючих елементів калориметру на основі композитних сцинтиляторів
152 Моделювання змін рівня, температури, солоності у Чорному та Азовському морях та їх впливу на навколишнє природне морське середовище згідно сценаріїв змін клімату в ХХІ столітті
153 Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: алгоритми оцінки джерел викидів
154 НОВІТНІ МАГНІТОЧУТЛИВІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ
155 Механізми профілактично-лікувальної дії пробіотиків за умов розвитку ожиріння гіпоталамічного ґенезу
156 Розробка критеріїв, методики та алгоритмічного забезпечення вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки в сучасних сировинних умовах заводів України.