Мої звіти

Заголовок
21 Структурне керування напрямком реакції. Контрольований синтез як інноваційна основа хімічної технології
22 Фізичні та хімічні засади інженерії прозорих оксидних керамік, придатних для ефективної конверсії випромінювання УФ та Ф діапазону у видиме світло
23 «Якість життя населення міст і регіонів України: динаміка та особливості зрушень»
24 Роль мікорізостворюючих грибів в кореневому надходженні трансуранових елементів
25 Cинергічні органокаталітичні системи «N-гідроксііміди – металічні наночастинки» в окисненні органічних субстратів молекулярним киснем
26 Оцінка впливу фітоінвазійних видів на водойми України в умовах глобальних змін клімату та їх ремедіаційний потенціал
27 Структура та фізичні процеси в нанокомпозиційних системах на основі вуглецю та складних оксидів
28 Трансформовані брасиностероїди: синтез, фізико-хімічні характеристики, клітинний сигналінг, регуляція метаболізму та вплив на стійкість рослин до несприятливих факторів середовища
29 Дослідження динаміки заряджених частинок великої енергії в прямих та зігнутих кристалах
30 Розробка методів і засобів підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій. I етап