Мої звіти

Заголовок
31 Вплив наноглин на структурування та механізми хімічних взаємодій у вогнезахисних інтумесцентних системах
32 Каталітична дія металокомплексних сполук та поліядерних кластерів в умовах гомогенного окиснення органічних речовин
33 Фундаментальні принципи створення нових напівпровідникових нанофотонних і фотокаталітичних наносистем для застосування у технологіях перетворення світла та функціональних паковань
34 Ідентифікація молекулярних маркерів для ранньої діагностики пухлин та характеристика механізмів підвищеної експресії гена хітиназа 3 подібного білку 1
35 Нанокомпозити на основі пористих координаційних полімерів та наночастинок металів для процесів екологічно-сприйнятливого тонкого органічного синтезу
36 Електрофізичні і термодинамічні властивості рідких, твердих і гібридних електролітів: статистико-механічний підхід
37 ФОРМУВАННЯ ТА ЗОБРАЖЕННЯ ПУЧКІВ АДРОНІВ ДЛЯ ПРОСТОРОВО-ФРАКЦІОНОВАНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
38 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПІКАЮЧИХ ДОМІШОК НА ОПТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНОГО МОДУЛЯТОРА ДОБРОТНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Y3Al5O12:Cr4+
39 НОВІ ЛАЗЕРНІ І НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНІ СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ КРИСТАЛІВ ПОДВІЙНИХ БОРАТІВ І ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ВОЛЬФРАМАТІВ І МОЛІБДАТІВ
40 Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному опроміненні